ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki
(61)29-61-569, sekretariat@lo-oborniki.info
Liceum Ogólnokształcąceim.Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach

Doradztwo Zawodowe

Zachęcamy do zapoznania z portalami dotyczącymi doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zanjdziecie tam cenne informacje pomocne w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu oraz testy pomocne w diagnozowaniu własnych predysypozycji zawodowych. 

PROGRAM e-ZAMEK 

e-ZAMEK.pl jest portalem przeznaczonym do dla osób, które nie zdecydowały jeszcze o wyborze ścieżki zawodowej i chciałyby rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe. Program dostępny TUTAJ. 

T
EST STUDIA.PL
Bezpłatny test predyspozycji edukacyjno - zawodowych. Cenna pomoc w podjęciu ważnych decyzji życiowych dostępna TUTAJ .

KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH 
do wypełnienia online. Dostępny TUTAJ.