ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki
(61)29-61-569, sekretariat@lo-oborniki.info
Liceum Ogólnokształcąceim.Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach

Dyżury Pedagoga

PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Patrycja Brodzińska

pedagog resocjalizacyjny, opiekuńczo - wychowczy, specjalizacja promocja zdrowia, doradca zawodowy, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 
Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii.
 

Dyżury:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-12.00
środa 7.30 – 14.00
czwartek 7.30-11.30

Pedagog jest do dyspozycji takze podczas dyzurow nauczycielskich, poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie.

tel. 695 204 696 

Gabinet pedagoga mieści się w głównym budynku szkolnym, na pierwszym piętrze.