ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki
(61)29-61-569, sekretariat@lo-oborniki.info
Liceum Ogólnokształcąceim.Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach

Rada Rodziców

Rada Rodziców w Liceum Ogólnokształcącym
 im. S. Wyspiańskiego w Obornikach w roku szkolnym 2022/2023.

Nr konta Rady Rodzicow 47 9055 0003 0001 0016 3822 0002 

1.     1a Ewa Głogowska

2.     1b Magdalena Żychowska

3.     1c Anna Szeląg

4.     1e Rafał Jędrzejczak

5.     1f Hanna Kowalska

6.     2a Katarzyna Sarbaczewska

7.     2b Magdalena Roszkiewicz

8.     2c Urszula Filoda

9.     2e Izabela Jankowiak - przewodnicząca

10.3a Renata Eliks

11.3b Barbara Szynklewska

12.3c Violetta Resterny

13.3e Hieronim Tadeuszyk

14.4a Lucyna Piotrowska

15.4b Anna Nowicka

16.4c Adam Przysiecki

17.4e Julita Stroińska

18.4s Magdalena Spychała