ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki
(61)29-61-569, sekretariat@lo-oborniki.info
Liceum Ogólnokształcąceim.Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach

Gdzie Szukać Pomocy

TU ZNAJDZIESZ POMOC Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
ul. Mickiewicza 4, 64-600 Oborniki,tel/fax: (0-61) 29-60-439, lub (0-61) 29-60-44, pon. - pt. 7:00 - 15:00, 
Bezpłatna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, doradztwo zawodowe  dla dzieci i młodzieży do 25 roku zycia, z terenu miasta i gminy Oborniki. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  "Przyjaciel" 
ul. Piłsudskiego 52a, 64-600 Oborniki,tel./fax 061 29 65 312, pon. - pt. 14:00 - 19:00
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie opieki, rehabilitacji i adaptacji społecznej. 

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 
Poradnie kontraktowane przez NFZ, leczenie bezpłatne ( odnośnik do Informatora dla Pacjneta)

Poradnia Leczenia Uzaleznien i Współuzaleznien w Obornikach 

ul. Staszica 37/1, 64 - 600 Oborniki, Tel. (061) 646-34-95, 507-536-343
Kompleksowe leczenie uzaleznien, wspoluzaleznienia, terapia DDA. Leczenie bezpłatne, kontraktowane przez NFZ. 


Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 

Ul. Garbary 97/8 (Biuro), Ul. Garbary 97/2 (Ośrodek), 61-757 Poznań, tel./fax 61 855 22 78, sekretariat@kopd.poznan.pl

Pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

tel. 0-61 29 65 777

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

tel. 0-61 65 59 159


Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Obornikach 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

tel. 0-61 65 59 159